Protocol verantwoord sporten

De laatste maatregelen hebben invloed op ons. Wij prijzen ons gelukkig dat buiten sporten mogelijk blijft, ook al betekent dat voor de golfsport onder meer ‘maximaal 2 personen in een flight’. De huidige maatregelen gaan per direct in. 

Het is mogelijk om de baan te gebruiken, mits die open is in de winterperiode en online te boeken of vooraf per Whatsapp te informeren naar de mogelijkheden bij Jeroen of Bart. Onder de voorwaarden dat de clubs en verenigingen zich houden aan het protocol opgesteld door NGF en NSF. Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening.

Veiligheid en hygiëneregels die wij adviseren

Voor iedereen

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar)
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
 • douche thuis en niet op de sportlocatie
 • vermijd het aanraken van je gezicht
 • schud geen handen
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

Voor sporters

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID- 19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een golfbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie

Voor ouders en verzorgers

 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren)
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is

Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters en begeleiders

Contactoppervlakten verminderen
Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt moeten aanpassingen worden getroffen. Drie mogelijkheden als voorbeeld:

 • De holecups worden verhoogd zodat de bal niet te diep in de hole valt en er makkelijk uitgepakt kan worden, zonder dat de vlaggenstok aangeraakt wordt.

Alle bunkerharken worden verwijderd en ballenwassers worden verwijderd of afgedekt. Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.

Naleving

Per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Dit kan bijvoorbeeld een marshal zijn.

Regels voor de individuele golfer

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
 • Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht. Afhankelijk van de golfbaan kan dit online en/of telefonisch
 • Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvangstijd van les, oefensessie range of starttijd
 • Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden
 • Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen
 • Raak de vlaggenstok niet aan
 • Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis
 • Volg de aanwijzingen van het personeel

Veiligheid en hygiëne voor kinderen t/m 12 jaar

Golfles

Golfles wordt gegeven door een golfpro. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel rekening te houden met de 1,5 meter afstand tot de golfpro.
Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.

Driving range

Voor kinderen zijn er ook beperkingen op de driving range baan. Gezien het feit dat kinderen en jeugd beide aanwezig zijn, dient er minimaal 2 meter afstand tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er begeleiding is.
Ballenmandjes worden gereinigd door de golfbaan.

Flight

Maximaal vier personen in een flight.

Veiligheid en hygiëne voor jeugd t/m 18 jaar

Golfles

Golfles wordt gegeven door een golfpro. Jeugd moet 1,5m afstand kunnen houden van elkaar. Golfpro moet zorgen dat tijdens de les ten aller tijde 1,5m afstand genomen kan worden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.

Driving range

Jeugd moet op de driving range 1,5m afstand van elkaar houden. Op de driving range dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.
Ballenmandjes worden gereinigd. De golfbaan is hier verantwoordelijk voor en heeft reinigingsmateriaal tot zijn beschikking.

Flight

Jeugd mag indien in bezit van baanpermissie zelfstandig spelen op de golfbaan Dit betekent dat er maximaal drie jeugdspelers zelfstandig de baan in kunnen. Men dient 1,5m afstand tot elkaar te houden. Leden spelen gratis, niet leden betalen €7.50

Veiligheid en hygiëne voor begeleiders

Begeleiding

Begeleiding is een golfpro of marshal. De begeleider is in het bezit van een baanpermissie.
Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit aanwezig te zijn en de begeleider moet 1,5m afstand houden van kinderen en jeugd. Begeleiding kan bij zelfstandig spelen ook plaatsvinden door een marshal.

Bericht naar de sporters bij bevestiging reservering starttijd

De golfbaan zorgt voor communicatie van de regels door middel van posters, website, spraakmenu’s bij telefonische reserveringen, informatiebulletins aan de golfers en de leden.
De volgende informatie wordt dan gedeeld:

 • Reserveren is verplicht. Dit kan via E-golf4U en whatsapp
 • Interval is 10 minuten
 • Aanwezigheid maximaal 10 min vooraf
 • Clubhuis, terras, douches, kleedruimte zijn dicht
 • Receptie is open onder strikte voorwaarden. Let op! Liever Pinbetaling
 • Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet