Coronavirus

Beste Golfer,

In strijd tegen het coronavirus heeft het kabinet besloten om alle sportclubs te sluiten. Een ingrijpende maar helaas noodzakelijke en begrijpelijke maatregel om het coronavirus in te dammen. Uiteraard ondersteunen wij dit besluit, daar wij allen onze verantwoordelijkheid hierin moeten dragen.

Golfcenter Uithoorn is daarom voorlopig gesloten.

Wij zullen jullie nader informeren over de vervolgstappen die we kunnen en zullen nemen.

Wij hopen op jullie begrip voor de ontstane situatie.

Groet GU